Onze vacatures

Hieronder vindt u een overzicht van onze vacatures.

Actueel: gezocht enthousiaste medewerkers (m/v) !

We zijn op zoek naar advocaat-medewerkers, waarbij wij de ervaring in bepaalde rechtsmateries ondergeschikt vinden aan de manier van werken.

Hoe wij werken kunnen we best illustreren aan een voorbeeld. Toen een kantoorgenoot de eerste consultatie met een cliënte bijwoonde, stond ze versteld toen we de cliënte adviseerde niet te procederen, maar een andere strategie toe te passen. De cliënte volgde ons advies en de zaak loste zichzelf op zonder verdere tussenkomst van een advocaat. Wij noemen dat een langetermijn relatie opbouwen.

Onze cliënten zijn overwegend zelfstandige ondernemers en ondernemingen die ons nodig hebben in zeer uiteenlopende materies.  

Daarbij komen de gebruikelijke rechtstakken ruim aan bod, zoals het ondernemingsrecht (opmaak van contracten, onderhandelingen bij overnames, franchisebegeleidingen, …), het arbeidsrecht (ontslag om dringende redenen, schijnzelfstandigheid, …), het burgerlijk recht (huur - en aannemingsgeschillen, borgstellingen, …) en het verkeersrecht (elke ondernemer is wel zelf op en/of heeft wel mensen op de baan).

Nu en dan behandelen we ook zaken in meer specifieke materies, bvb. wanneer cliënt-ondernemers ons vragen of we niets kunnen ondernemen tegen de overheid omwille van bepaalde maatregelen inzake Covid19 waardoor die ondernemers zich gediscrimineerd voelen.   Indien een expertise vereist is die we niet “binnen kantoor” hebben, doen wij een beroep op uiterst gespecialiseerde confraters om ons bij te staan of om het dossier over te nemen.   Dit alles in nauw overleg met de cliënt.

Steeds trachten we de cliënt centraal te stellen: elke handeling die we verrichten dient een meerwaarde te bieden voor de cliënt. Kwaliteit en efficiëntie staat daarbij centraal. Als onze cliënten voelen dat ze ons daar in kunnen vertrouwen, kunnen zij zich concentreren op hun core business.

Ben je advocaat (of ken je een advocaat) die op deze werkwijze mee ondersteuning wil geven aan ondernemers, neem dan zeker eens contact op.