Alis Advocaten - Nieuws

Wie is bang van sociale inspectie en flitscontroles?

Vroeg of laat krijgt elk bedrijf een inspecteur over de vloer. Inspecties kunnen uitgaan van één van de volgende organen:

 • sociale inspectie (sociale wetgeving)
 • technische inspectie (arbeidsveiligheid)
 • RSZ inspectie (aangiftes sociale zekerheid)
 • RVA controle (werkeloosheid)

Inspecties worden meestal op voorhand aangekondigd, maar kunnen ook onverwacht uitgevoerd worden. Na een klacht van een personeelslid of in sectoren waarin veel deeltijdse arbeidskrachten aan de slag zijn, komt dit nogal eens voor.

Hoe kunt u zich voorbereiden op een sociale inspectie? Zorg er voor dat volgende documenten juridisch correct zijn én in overeenstemming met de realiteit:

 • alle arbeidsovereenkomsten
 • het arbeidsreglement
 • de uurroosters van medewerkers
 • de individuele jaarrekeningen van personeelsleden

Er staan elk jaar echter ook “flitscontroles” op de agenda. Dit jaar gebeurt dat in:

 • maart voor de elektronische- en bouwsector
 • mei voor de taxi- en vervoersector
 • juli voor de landbouw- en tuinsector
 • september voor de carwashsector
 • november voor de vleessector
 • … horeca nog te bevestigen …

Als werkgever in één van deze sectoren is de kans reëel dat er een inspecteur bij u langs komt.

Inspectiediensten kunnen/zullen verbaliseren en sancties opleggen wanneer zwaarwichtige inbreuken worden vastgesteld.

In veel gevallen krijgt u weliswaar de kans om de situatie alsnog recht te zetten (maar ook dat kan duur uitvallen), verstandiger is uiteraard de hierboven vermelde documenten even door ons kantoor te laten nakijken. We doen graag het nodige!