Alis Advocaten - Nieuws

Wie heeft de touwtjes in handen? De overheid wilde het weten per 30 september 2019, ... uitgesteld tot 31 december 2019.

Wij berichtten u reeds eerder dat de 4e Europese antiwitwas-richtlijn werd omgezet in Belgisch Recht en de deadline voor registratie in het UBO-register op 30 september werd bepaald.

Het FOD-Financiën meldt nu dat er weliswaar geen nieuw uitstel komt (nvdr : aanvankelijk hadden bedrijven de tijd tot 31 maart), maar er tot 31 december van dit jaar een gedoogbeleid zal worden toegepast. Vanaf 1 januari 2020 zijn er dan wel degelijk sancties mogelijk.

Van de circa 675.000 vennootschappen, stichtingen en vzw’s moeten nog altijd 360.000 entiteiten, méér dan de helft dus, de eerste stap voor registratie zetten.

Van elke uiteindelijke begunstigde moet de naam, voornaam, geboortedatum, ­nationaliteit, land van ­verblijf, volledige verblijfadres en identificatienummer van het Rijksregister of van de kruispuntbank van de sociale zekerheid worden doorgegeven, alsook de aard en omvang van het belang. Bedrijven en verenigingen moeten overigens jaarlijks de juistheid van de geregistreerde gegevens bevestigen.

Het register is toegankelijk voor iedereen(!) , al zijn er beperkingen om de privacy van de opgenomen personen te beschermen. Zo blijft de toegang tot de voornaam, het rijksregisternummer, de geboortedag en het adres onbeschikbaar voor natuurlijke personen.

Opzoekingen in het register zijn overigens zowel voor burgers als de onderworpen entiteiten betalend en in bepaalde gevallen (internationale vzw’s, stichtingen en trusts) mits een legitiem belang kan aangetoond worden.

Men kan zich registreren via een applicatie ontwikkeld door de overheid die bereikbaar is via MyMinFin of de site www.finance.Belgium.be .

 

Rudi Vandevyvere - Data Protection Officer