Wie heeft de touwtjes in handen? De overheid wil het weten uiterlijk 30 september 2019.

Wie heeft de touwtjes in handen? De overheid wil het weten uiterlijk 30 september 2019.

De Belgische antiwitwaswet van 18 september 2017 zet de 4e Europese antiwitwasrichtlijn om in Belgisch Recht.

Artikel 73 van deze antwitwaswet voorziet de invoering van een centraal register van uiteindelijke begunstigden, genaamd het UBO-register (van het Engels Ultimate Beneficial Owner).

Het doel van het UBO-register is volgens artikel 74 van de antiwitwaswet om toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de eigenaar of diegene die rechtstreeks zeggenschap heeft over de vennootschap, stichting, vzw, trust of juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn de fiducieën of trusts.

Dit ‘ter beschikking stellen’ dient zeer ruim geïnterpreteerd want ook elke burger (!) al dan niet beperkt en al dan niet met een legitiem belang, kan inzage krijgen in dit UBO-register.

Met andere woorden, de overheid wil weten wie de touwtjes in handen heeft en verkoopt deze informatie graag aan haar burgers. Een uiterst vreemd gegeven na alle commotie omtrent de GDPR-verordening.

De concrete werkingsmodaliteiten van dit UBO-register werden vastgelegd in het K.B. van 30 juli 2018 dat in werking trad op 31.10.2018. De FOD FINANCIËN heeft evenwel uitstel verleend tot uiterlijk 30.09.2019.

Indien u nalaat de gevraagde gegevens in te voeren in het UBO-register riskeert u een strafrechtelijke administratieve geldboete van €250 tot €50.000.

Noteer aldus 30 september 2019 in uw agenda als uiterlijke registratiedatum en aarzel niet Alis Advocaten te contacteren indien u bijkomende toelichting of bijstand behoeft voor uw bestaande of nog op te richten onderneming waaronder ook de vzw’s (!).