Alis Advocaten - Nieuws

Werken met freelancers of consultants in plaats van met werknemers? Blijf opletten voor schijnzelfstandigheid!

Het statuut van freelancer en consultant is aan een sterke opmars begonnen en verdringt de klassieke arbeidsovereenkomst.

Dit staat onder meer te lezen in een artikel van Nathanella Monsaert, redacteur bij NextConomy, waarbij ze verwijst naar een boek van Monique Verbraecken en Rebecca Caebergs. (zie https://www.nextconomy.be/2019/11/het-freelancestatuut-verdringt-de-klassieke-arbeidsovereenkomst/ )

Zelfstandige samenwerkingen zitten inderdaad in de lift. Wanneer u evenwel werkt met zelfstandigen, mag u niet zomaar voorbij gaan aan de risico’s van schijnzelfstandigheid. Er zijn een aantal regels die best gevolgd worden. De wet voorziet een aantal criteria om het statuut (arbeidsrelatie of zelfstandige) te kunnen beoordelen. We onderscheiden neutrale, algemene en specifieke criteria eigen aan de sector. Bovendien is er in bepaalde sectoren een weerlegbaar vermoeden van toepassing. Voor deze sectoren werd een lijst van nog eens negen criteria opgesteld.

Zowel de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie als de arbeidsrechtbank hebben de bevoegdheid om de overeenkomst onder de loep te nemen en desgevallend te herkwalificeren. 

Aangezien dikwijls de werknemer ook vragende partij is voor een zelfstandige samenwerking, zijn de vragen tot herkwalificatie eerder beperkt, maar het zal jouw freelancer maar zijn die de herkwalificatie vraagt. Indien de commissie of de arbeidsrechtbank hier op in gaat, heeft dit immers ernstige gevolgen! Zo wordt de samenwerking retroactief vanaf de aanvang beschouwd als een arbeidsovereenkomst, met alle gevolgen van dien (loon, maaltijdcheques, vakantiegeld, eindejaarspremie, opzegmodaliteiten, RSZ-bijdragen, bedrijfsvoorheffingen, …). Bovendien kunnen administratieve en zelfs strafsancties worden opgelegd aan de werkgever.

Bent u niet volledig zeker van het statuut? U kan het voorleggen aan de commissie, maar veel beter legt u het voor aan uw advocaat. Wij staan alvast paraat.

 

Wim SMET
wim.smet@alisadvocaten.be