Alis Advocaten - Nieuws

Uw werknemer begaat een (lichte) snelheidsovertreding met een bedrijfswagen? Deel altijd de identiteit van de bestuurder mee via aangetekende post!

Uw werknemer begaat met een bedrijfswagen een (lichte) snelheidsovertreding.   Er wordt een PV opgesteld, waarvan een kopie wordt toegezonden (per gewone post!) aan de eigenaar van het voertuig, zijnde uw bedrijf.  Hierbij wordt de eigenaar van het voertuig uitgenodigd om de minnelijke schikking te betalen of om de identiteit van de bestuurder mede te delen via een antwoordformulier.

Vaak wordt met de werknemer afgesproken dat hij de minnelijke schikking zelf rechtstreeks zal betalen, waardoor de werkgever de identiteit van de bestuurder niet meedeelt via het antwoordformulier.

Let op: indien de politie geen betaling ontvangt, noch de identiteitsgegevens van de bestuurder, dan wordt de eigenaar van het voertuig gedagvaard voor de Politierechtbank om reden dat die verzuimt de identiteit van de bestuurder mee te delen.  

U kan als werkgever dus geconfronteerd worden met een dagvaarding voor de Politierechtbank, terwijl u meende dat de minnelijke schikking door uw werknemer zou zijn betaald.   Op deze overtreding staan zeer hoge (zelfs disproportioneel hoge…) geldboetes tot wel 1.600 € per overtreding!

Wees dus zéér voorzichtig: zorg er altijd voor dat de identiteit van de bestuurder van de (minieme) snelheidsovertreding wordt medegedeeld via het antwoordformulier en verstuur dit per aangetekende post, zodat u kan bewijzen dat u aan deze verplichting heeft voldaan.

 

Lieselot Seghers - Advocaat.