Alis Advocaten - Uw bouwproject is voltooid binnen een aantal “Werkbare dagen”: wat betekent dat?

Uw bouwproject is voltooid binnen een aantal “Werkbare dagen”: wat betekent dat?

Uw bouwproject is voltooid binnen een aantal “Werkbare dagen”: wat betekent dat?

We worden wel eens gecontacteerd omdat de cliënt-bouwheer meent dat de aannemer de werken niet heeft voltooid binnen de vooropgestelde termijn.  Ofwel is er dienaangaande een datum vermeld ofwel vermeldt de overeenkomst een voltooiing na een aantal werkbare dagen.  

Wanneer de uitvoeringstermijn in werkbare dagen is bepaald, is het belangrijk dat de overeenkomst tussen de aannemer en de bouwheer weergeeft wat er wordt verstaan onder “werkbare dag”. Werkbare dagen zijn immers geen kalenderdagen.

Niet-werkbare dagen zijn dan zaterdagen en zondagen, officiële feestdagen en vakantiedagen. Dit betekent dat er in de bouw normaal gezien ongeveer 230 werkbare dagen zijn. Het gaat enkel om de dagen waarop er normaal kan worden gewerkt. Van de 230 werkbare dagen, moeten ook de dagen nog afgetrokken worden waarop onmogelijk kon worden gewerkt om redenen die onafhankelijk van de wil van de aannemer (denk aan overmacht, Corona, de crisis ten gevolge van de oorlog in Oekraïne, …).

Daarnaast zijn er ook nog weerverletdagen, die als niet-werkbare dagen tellen. Let op, dit zijn niet alleen dagen met slecht weer (denk aan regen, sneeuw, wind of vorst), maar ook dagen waarop het werk werd verhinderd omwille van het slechte weer (denk aan het onder water staan van de bouwplaats, natte gevels waardoor niet kan worden geschilderd, een toegangsweg die slijk is geworden en de vrachtwagens dus niet kunnen toerijden, …). Er dient daarbij ook nog een onderscheid gemaakt te worden tussen de ruwbouwfase en de voltooiingsfase.  Indien de aannemer of bouwheer zich op deze weerverletdagen beroept, moet hij daarvan natuurlijk wel het bewijs leveren.

U begrijpt dat het uitrekenen van de datum waartegen dient opgeleverd te worden een sinecure is, wanneer er enkel een termijn in “werkbare dagen” is overeengekomen.

Wanneer de oplevering niet tijdig blijkt te zijn, kan er recht bestaan op een schadevergoeding.

Indien u vermoedt dat de overeengekomen termijn is overschreden, aarzel dan niet om ons te contacteren via contact@alisadvocaten.be .