Alis Advocaten - Nieuws

The sky is the limit, until the plane goes down… volg ons seminarie op 29 april.

Altijd fantastisch nieuws: of je nu een nieuwe zaak hebt opgestart dan wel een bestaande overneemt of iemand in je eigen zaak opneemt, je hebt je juiste zakenpartner gevonden. Daar gaan dan meestal een aantal heel gezellige dinertjes aan vooraf waarbij partijen elkaar steeds beter leren kennen en het vertrouwen gestaag groeit.

Op het moment dat het avontuur echt start door opstart van een vennootschap bij de notaris of de ondertekening van het aandelenregister bij overdracht van aandelen, heerst er een overwegend positief gevoel in de trant van: “dit kan niet stuk”, laat ons al beginnen dromen van deelname aan het programma “the sky is the limit”. 

Helaas… Hoe goed de intenties van beide partners ook zijn bij de aanvang, het kan altijd fout lopen. De redenen hiertoe kunnen zeer verscheiden zijn: verwachtingen worden niet ingelost, men heeft elkaar bij de voorbereidende gesprekken verkeerd begrepen, één van de zakenpartners wordt langere tijd ongeschikt om prestaties te leveren, één van de partners krijgt privéproblemen, …

Alis Advocaten stelde al meermaals vast dat bij de start van zo een avontuur dikwijls niet wordt nagedacht over een aandeelhoudersovereenkomst. Deze kan nochtans hele duidelijke afspraken bevatten over het te volgen proces indien bepaalde zaken anders lopen dan verwacht.

Als deze afspraken niet vooraf zijn gemaakt, is het dikwijls moeilijk om ze alsnog te maken omdat de samenwerking inmiddels reeds tot frustraties heeft geleid. Veelal mondt de situatie dan uit in een gerechtelijke procedure die beide partners veel kost en nog extra frustraties met zich meebrengt.

Dikwijls zijn er enkel verliezers in een dergelijke procedure.

We geven u graag enkele tips waaraan u zeker moet denken bij de start van zo’n avontuur, zodat u een gerechtelijke procedure kunt vermijden. Wil u deze tips in ontvangst nemen, volg dan ons seminarie op 29 april 2020.

Het topic: “Hoe een aandeelhoudersovereenkomst met de juiste inhoud een procedure vermijdt” wordt daar, samen met 9 andere topics die van belang zijn voor iedere ondernemer, behandeld.

Meer info.