Alis Advocaten - Technische keuring verlopen? Opgelet!

Technische keuring verlopen? Opgelet!

Het lijkt de evidentie zelve dat u uw wagen jaarlijks aanbiedt aan de technische autokeuring. Indien u een nieuwe wagen heeft aangekocht, zal u van deze verplichting vier jaar lang gespaard blijven.

Zo bepalen de artikelen 23 en 24 van het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 dat geen enkel voertuig zich op de openbare weg mag bevinden, tenzij het voertuig is voorzien van een geldig keuringsbewijs of “groene fiche”.

Per uitzondering, is het toegelaten om zich in het verkeer te begeven zonder geldig keuringsbewijs in de volgende twee gevallen:

  1. De verplaatsing tussen de autokeuring en de woonplaats of maatschappelijke zetel van de titularis van het voertuig of de verplaatsing naar de garagist die herstellingen zal uitvoeren;
  2. De verplaatsing van de Belgische grens tot de woonplaats of maatschappelijke zetel van de titularis van het voertuig.

Let op! Om beroep te doen op één van deze twee uitzonderingen dient u wel de kortste weg te nemen.

Bovendien is het niet enkel voldoende dat een voertuig slaagt voor de technische keuring. De groene fiche dient ten allen tijde aanwezig te zijn in het voertuig, zodat deze op elk verzoek kan worden getoond. Ook de chauffeur van het voertuig, moet de aanwezigheid van een geldige groene fiche controleren alvorens hij zich met het voertuig op de openbare weg begeeft.

Indien dit niet het geval is, riskeert niet alleen de titularis van het voertuig een dagvaarding voor de Politierechtbank, ook de chauffeur zal worden vervolgd. Na dagvaarding voor de Politierechtbank, riskeert u (beide straffen of één van deze straffen alleen):

  • Een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden;
  • Een geldboete van € 80 tot € 80.000.

De strafvorken zijn zeer breed, maar lopen heel hoog op. De maximumstraffen zullen slechts zelden, in eerder uitzonderlijke situaties worden uitgesproken, doch zijn ook de andere straffen niet mild.

U controleert dus beter de geldigheidsduur van uw technische keuring een keer te veel, dan te weinig. Ook wanneer u het voertuig van iemand anders mag gebruiken, gaat u best eerst op zoek naar de groene fiche. 

Bent u gedagvaard voor de Politierechtbank wegens het ontbreken van een geldige groene fiche? Neem vrijblijvend contact op via: contact@alisadvocaten.be