Alis Advocaten - Nieuws

Sociale verkiezingen 2020: laat u niet verrassen. De tijd gaat sneller dan u denkt.

Menig werkgever begint stilaan nerveus te worden. In de periode die aanvangt op 11 mei 2020 en eindigt op 24 mei 2020 moeten er verkiezingen plaatsvinden voor de oprichting of de vernieuwingen van de ondernemingsraden en de comités. De verkiezingsprocedure duurt in totaal 150 dagen met een strikte chronologie. Als de voorgeschreven periodes en data niet worden gevolgd, dan kan dat achteraf de vernietiging van de verkiezingen met zich meebrengen.

Dus tel maar uit: wie voor Kerstmis niet is gestart, heeft de boot gemist.

Het eerste wat u dient te doen, is na te gaan of uw onderneming wel verkiezingen dient te organiseren. Opgelet: In het kader van de sociale verkiezingen wordt onder onderneming verstaan: “de technische bedrijfseenheid, gedefinieerd op grond van economische en sociale criteria”. Een onderneming die gemiddeld 50 werknemers tewerkstelt dient verkiezingen te organiseren voor een comité, een onderneming die gemiddeld 100 werknemers tewerkstelt dient verkiezingen te organiseren voor een ondernemingsraad. Die gemiddelde werknemersberekening gebeurt op basis van een referteperiode van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019.

Bent u een werkgever die verkiezingen dient te organiseren dan bepaalt u de datum van de verkiezing in de periode hierboven vermeld om dan terug te tellen naar welke verplichtingen u heeft tijdens de procedure. En dat zijn er heel wat.

Voor wie het nu al niet meer echt goed kan volgen, geen nood de FOD WASO heeft een handige brochure uitgebracht: klik hier om deze brochure te downloaden.

Heeft u dan nog vragen of wil u toch ondersteuning? Neem dan even contact met ons kantoor.

Wim Smet – advocaat

wim.smet@alisadvocaten.be