Alis Advocaten - Prijzen verhogen na getekende offerte?

Prijzen verhogen na getekende offerte?

De kostprijzen swingen vandaag de dag de pan uit. Hierdoor rijst meer en meer de vraag: wat indien een offerte werd opgesteld rekening houdende met kostprijzen die niet langer actueel zijn? Het is namelijk niet ondenkbaar dat offertes reeds lang voor de start van de werkzaamheden worden opgesteld. Tegen het tempo dat kostprijzen momenteel stijgen, is het vaak niet meer haalbaar deze werken uit te voeren tegen de oorspronkelijk bepaalde prijs.

Wanneer u de prijs in een lopende overeenkomst wenst aan te passen aan de huidige tarieven, is het niet mogelijk om de prijs te verhogen zonder meer. U dient weldegelijk rekening te houden met een aantal zeer belangrijke voorwaarden. Dit omwille van de essentiële en doorslaggevende kracht die de prijs heeft bij het sluiten van een overeenkomst.

De grenzen waarbinnen prijsherzieningsclausules mogelijk zijn, worden uiteengezet in de wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen. Zo bepaalt artikel 57 van deze wet dat prijsherzieningsclausules mogelijk zijn indien:

  1. De prijsherziening slechts toepassing kent ten belope van 80% van de prijs;
  2. De gehanteerde parameters voor de herziening de reële kosten vertegenwoordigen;
  3. De prijsherzieningsclausule moet uitdrukkelijk worden opgenomen in de overeenkomst, zodat de klant reeds voor het sluiten van de overeenkomst op de hoogte is van de prijsherzieningsclausule.

Indien een prijsherzieningsclausule niet beantwoordt aan bovenstaande voorwaarden, is deze verboden en zal deze bijgevolg nietig worden verklaard.

 

Wenst u ook een prijsherzieningsclausule op te nemen in uw offerte? Neem vrijblijvend contact op via contact@alisadvocaten.be. Wij stellen graag een prijsherzieningsclausule op maat op voor uw onderneming.