Alis Advocaten - Opgelet met werknemers die hun vakantiedagen willen overdragen!

Opgelet met werknemers die hun vakantiedagen willen overdragen!

Het nieuwe jaar is net begonnen, veel werknemers zullen zich realiseren dat ze niet al hun wettelijke vakantiedagen in 2021 hebben opgenomen (door de coronacrisis eventueel) en zullen misschien met de vraag komen of ze hun resterende wettelijke vakantiedagen van 2021 mogen overdragen naar dit jaar. Maar let op, dit kan niet zomaar!

De wettelijke jaarlijkse vakantiedagen met behoud van loon dienden opgenomen te worden vóór 31 december 2021. Het is niet toegestaan, zelfs verboden, de vakantiedagen die de werknemer in 2021 nog niet had opgenomen, over te dragen naar 2022. Het is bovendien zelfs aan de werkgever om de werknemer er attent op te maken dat er nog vakantiedagen openstaan en dat deze moeten worden opgenomen voor het einde van het jaar.

Zelfs indien de werknemer in de onmogelijkheid was de jaarlijkse vakantiedagen op te nemen, door bijvoorbeeld ziekte, zijn de niet-opgenomen vakantiedagen definitief verloren. Dit impliceert dat ten laatste op 31 december 2021, je als werkgever de werknemer het vakantiegeld voor de niet-opgenomen vakantiedagen uitbetaald moet hebben wat bedienden betreft. Gaat het daarentegen om arbeiders, werden deze niet-opgenomen vakantiedagen gedekt door het vakantiegeld dat deze ontvangen hebben van hun vakantiekas of van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

Let op, bovenstaande geldt in principe enkel voor de wettelijke jaarlijkse vakantiedagen met behoud van loon. Je kan als werkgever wel toestaan dat de werknemers de extralegale vakantiedagen meenemen naar volgend jaar, zo kunnen de conventionele vakantiedagen wel worden overgedragen en worden opgenomen in 2022. Het is wel aangeraden om hiervoor een plafond en een termijn te voorzien en dit tevens op te nemen in je arbeidsreglement.                          

Heeft u vragen in verband met de overdracht van vakantiedagen of wenst u een nazicht van uw arbeidsreglement? Aarzel dan niet om ons te contacteren voor advies en bijstand via contact@alisadvocaten.be.