Alis Advocaten - Op vakantie met de bedrijfswagen?

Op vakantie met de bedrijfswagen?

We zijn bijna halfweg de zomervakantie: sommigen zijn al terug van hun vakantie, anderen moeten nog op vakantie vertrekken. Wat als er op vakantie wordt gegaan met een bedrijfswagen? Kan dit zomaar? Mag dit zonder meer? Hieronder beantwoorden we alvast een aantal vragen die kunnen rijzen wanneer er op vakantie wordt en / of werd gegaan met de bedrijfswagen.

  • Wat bij schade en / of een ongeval? Wie draagt de aansprakelijkheid?

Normaal gezien is enkel de werkgever aansprakelijk bij schade of een ongeval, indien de bedrijfswagen louter en alleen wordt gebruikt voor de uitoefening van het werk. De aansprakelijkheid zal enkel op de werknemer overgedragen worden indien door de  werknemer een zware fout wordt gepleegd (zoals door het rood licht rijden, over een doorlopende witte lijn rijden, onder invloed rijden,..) of bij regelmatige lichte fouten.

Indien de werknemer de bedrijfswagen ook privé mag gebruiken, en de schade / het ongeval zich voordoet tijdens dit privé gebruik, dan zal de aansprakelijkheid aanvankelijk bij de werkgever liggen, maar deze kan de kosten dan wel verhalen op de werknemer.

Wanneer er zich een ongeval voordoet (op vakantie), dient zoals altijd aangifte gedaan te worden van dit ongeval.

  • Is het toegelaten om te tanken (of op te laden) in het buitenland?

Het is mogelijk dat de tankkaart (of de laadkaart) beperkt is tot tanken (en laden) in België, doch het is niet uitgesloten dat ook in het buitenland kan getankt (of opgeladen) worden, eventueel mits toestemming van de werkgever.

Een extra bijdrage is mogelijk bij de overschrijding van een aantal kilometers, evenals een extra bijdrage wanneer de tankkaart (of laadkaart) in het buitenland wordt gebruikt.

  • Bestaat de mogelijkheid om met een andere bedrijfswagen op vakantie te gaan, bijvoorbeeld omdat de eigen bedrijfswagen niet al te groot is?

In dit geval bestaan er twee mogelijkheden. Enerzijds kan je als onderneming een poolwagen ter beschikking stellen tijdens de vakantieperiode. Er zal voor het persoonlijk gebruik een forfaitair voordeel worden aangerekend en gebruiksvoorwaarden en afspraken worden opgenomen in een poolwagen policy. Anderzijds kan je als werkgever een tweede bedrijfswagen ter beschikking stellen, waarop je als werkgever een solidariteitsbijdrage bent verschuldigd.

Het besluit is dat een goede policy zeer belangrijk is. Een bedrijfswagenbeleid waarin duidelijke afspraken worden vastgelegd, onder meer over aansprakelijkheid, schade, opties zoals een trekhaak of een fietsrek, … maar ook regels over de tankkaart en kilometergrens en tankgrens kunnen best in een extra policy opgenomen worden.

Indien u een extra policy wil uitwerken, of uw huidig bedrijfswagenbeleid wil updaten, staan wij u hier graag in bij. Of hebt u vragen over uw bedrijfswagenbeleid en wenst u deze te laten nalezen, aarzel niet om contact op te nemen via contact@alisadvocaten.be