Alis Advocaten - Nieuws

Online infosessie : “Betalingsproblematiek tijdens Corona”

Als de klanten van een ondernemer niet meer betalen, kan dit er toe leiden dat de ondernemer zijn leveranciers niet meer kan betalen. Meer dan anders zullen ondernemers er voor moeten waken dat hun klanten dus de tijdig betalen.

Maar wat wijzigt Corona nu aan deze juridische afdwingbaarheid tot betaling? En kunnen ondernemers deze zelf inroepen ten aanzien van hun eigen leveranciers? Dit zijn de topics van ons eerste corona online infosessie op woensdag 29 april om 10.00 uur :

- het uitgangspunt: de situatie voor de crisis

- tijdens Corona terugvallen op de inhoud van de overeenkomst?

- overmacht inroepen?

- invorderingsmogelijkheden.

- gerechtelijke reorganisatie: wat doe ik er mee?

Inschrijven is gratis en kan hier.