Alis Advocaten - Nieuwe tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Nieuwe tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht voor zelfstandigen

De conflictsituatie in Rusland en Oekraïne brengt helaas ook economische gevolgen mee, waaronder in ons land.

Als gevolg van de conflictsituatie in Rusland en Oekraïne, werd er door de federale Ministerraad een tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht ingevoerd voor de zelfstandigen die hieronder lijden en rechtstreeks getroffen worden in de uitoefening van hun zelfstandige activiteit.

Daarbij moet wel een omzetverlies aangetoond worden van minstens 40%, dit in de kalendermaand voorafgaand aan de maand waarvoor financiële steun gevraagd wordt en vergeleken met diezelfde kalendermaand in het jaar 2019. Ook dient een oorzakelijk verband aangetoond te worden tussen enerzijds de conflictsituatie en anderzijds het omzetverlies.

Om in aanmerking te komen voor dit crisisoverbruggingsrecht, dienen de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen van ten minste vier kwartalen uit de afgelopen zestien kwartalen effectief betaald te zijn. De startende zelfstandigen die maximaal twaalf kwartalen onderworpen zijn aan het sociaal statuut der zelfstandigen, dienen slechts twee kwartalen effectief te hebben betaald.

De financiële steun bedraagt 1.747,15 euro (zelfstandigen met gezinslast) of 1.398,17 euro (zonder gezinslast).

Ook zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerde zelfstandigen kunnen in aanmerking komen om aanspraak te maken op deze tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht.

De nieuwe tijdelijke crisismaatregel geldt momenteel voor de periode vanaf 1 april tot en met 30 juni 2022.

Voor de aanvraag kan u terecht bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Bij verdere vragen, aarzel niet om ons te contacteren via contact@alisadvocaten.be.