Alis Advocaten - Nieuws

Minnelijke geschillenoplossing nu ook in het vizier van de Ondernemingsrechtbank

Bemiddeling is al enkele jaren aan een opmars bezig.

Men denkt hierbij misschien in eerste instantie aan familiale dossiers en echtscheidingen, maar bemiddeling is zeker niet alleen voorbehouden voor die materies. Ook in handelszaken wint bemiddeling aan terrein en komen ondernemers steeds vaker tot een bemiddeld akkoord.

De opmars van bemiddeling wordt mede ondersteund door de wet.

Zo zijn advocaten wettelijk verplicht om hun cliënten in te  lichten over de mogelijkheden van conflictoplossing, waaronder dus bemiddeling of een (onderhandelde) minnelijke regeling.

Ook de rechtbanken worden echter door de wet opgedragen om minnelijke oplossingen van geschillen te bevorderen. Elke rechtbank vult dat op zijn manier in (vereenvoudigen van een verzoek tot minnelijke regeling, rechtstreeks ondervragen van partijen op de zitting, organiseren van info-sessies over trajectkeuze, kamer voor minnelijke schikking, … ).

Vanaf 1 februari 2020 voert de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen een nieuwe werkwijze in op de inleidingszitting, met als doel een bemiddelde oplossing (meer) kans te geven.

Concreet betekent dit dat de advocaat op de inleidingszitting aan de rechter zal moeten kunnen verduidelijken welke pogingen er zijn geweest voorafgaand aan de rechtszaak om het geschil op minnelijke wijze op te lossen. Voor een minnelijke conflictoplossing dienen advocaten over instructies van hun cliënt te beschikken.

Ook de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen geeft met dit nieuwe initiatief meer aandacht aan de bemiddeling of minnelijke geschillenoplossing.

Meer informatie over welk traject voor uw geschil mogelijk is? Neem met ons contact op.