Kan een arts vaststellen dat een werknemer enkele weken geleden arbeidsongeschikt is geworden?

Kan een arts vaststellen dat een werknemer enkele weken geleden arbeidsongeschikt is geworden?

De vakantie is voorbij. Meermaals kreeg ons kantoor de vraag van een werkgever of ze een retroactief ziektebriefje wel dienen aan te nemen. Zelfs onlangs nog met een werknemer die op vakantie in het buitenland een ongeval kreeg. Deze liet eerst niets weten zodat hij onwettig afwezig was, nadien bracht hij een onsamenhangend verhaal om uiteindelijk drie weken te laat een ziekenbriefje binnen te brengen. De werkgever die toch wel wat gerede twijfel had over de arbeidsongeschiktheid, stuurde de werknemer naar de controlearts, die tot ongenoegen van de werkgever bevestigde dat de werknemer al sinds meer dan drie weken arbeidsongeschikt was.

De orde van geneesheren heeft in een artikel al in 2007 een verduidelijking gegeven aangaande onder meer geantedateerde attesten. Laat wel duidelijk zijn dat het in dit geval geen geantedateerd attest betreft. De dokter heeft immers naar waarheid geattesteerd op welke dag hij de werknemer onderzocht.

Vooreerst stelt de orde van geneesheren in haar advies dat elk medisch getuigschrift, dat immers door de eer en de verantwoordelijkheid van de arts die het ondertekent wordt gewaarborgd, waarheidsgetrouw en gewetensvol moet worden opgemaakt.

Hoe kan een arts dan vaststellen dat een werknemer drie weken geleden arbeidsongeschikt is geworden?

De orde stelde daarover: uitzonderlijk kan een getuigschrift van ongeschiktheid a posteriori worden opgesteld en afgeleverd op basis van medische bevindingen en de hierdoor als aanvaardbaar voorkomende verklaringen van de betrokkene.

Als zodoende de werknemer verklaringen aflegt van een ongeval die aanvaardbaar overkomen door bepaalde stukken voor te leggen en de arts stelt medische bevindingen vast die aan dat ongeval kunnen gerelateerd worden, dan kan de arts in eer en geweten attesteren dat de werknemer arbeidsongeschikt was vanaf de datum van het ongeval.

Het kan mogelijk interessant zijn op het moment van de bestelling van de controle door de controlearts de redenen van je twijfel die je als werkgever hebt, kenbaar te maken, zodat de arts over meer informatie beschikt. Hij blijft immers totaal onafhankelijk en indien de arts dan alsnog attesteert tot retroactieve arbeidsongeschiktheid, is deze gewaarborgd door diens eer en geweten.