Alis Advocaten - Hoe kan u een vonnis tegen een niet-EU-persoon of -bedrijf laten uitvoeren?

Hoe kan u een vonnis tegen een niet-EU-persoon of -bedrijf laten uitvoeren?

Op 12 juli 2022 is de Europese Unie (en daarmee dus alle afzonderlijke lidstaten) toegetreden tot het Internationaal Verdrag betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vorderingen in burgerlijke of handelszaken.

Dat is goed nieuws, want nu wordt het gemakkelijker voor EU-burgers en EU-bedrijven om vonnissen en arresten te laten erkennen en uitvoeren in niet-EU landen (indien deze landen ook tot het Verdrag zijn toegetreden welteverstaan).

Indien men voordien immers een beslissing wilde laten erkennen en uitvoeren in een niet-EU land, was er geen algemeen kader voorhanden.  Hierdoor bleek het immers vaak niet mogelijk (of gewoon onbetaalbaar) om een gunstig vonnis tegen een partij uit een niet-EU lidstaat af te dwingen.

Houd er evenwel rekening mee dat voormeld Internationaal Verdrag in de EU niet van toepassing is op beslissingen inzake huur en pacht voor niet-residentiële doeleinden (van in de EU gelegen onroerende goederen).

Overweegt u een procedure tegen een niet-EU-burger of -bedrijf? Of bekwam u reeds een vonnis tegen een dergelijke partij? Aarzel niet om contact op te nemen via contact@alisadvocaten.be