Alis Advocaten - Het vernieuwde vruchtgebruik sinds 1 september 2021

Het vernieuwde vruchtgebruik sinds 1 september 2021

Boek 3 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, het nieuwe goederenrecht, heeft op 1 september 2021 zijn intrede gemaakt. Hieronder volgt een korte opsomming van de meest essentiële wijzigingen wat het vruchtgebruik betreft.

  • Tot voor kort was de maximale duur voor de vestiging van vruchtgebruik ten voordele van je vennootschap 30 jaar. Deze maximale duur wordt nu opgetrokken naar 99 jaar;
  • In het geval van een fusie en / of splitsing, eindigt het vruchtgebruik niet (meer), tenzij er sprake is van een andersluidende overeenkomst;
  • Wanneer de vennootschap ontbonden wordt, zal het vruchtgebruik uitdoven;
  • Het faillissement van de rechtspersoon zal betekenen dat het vruchtgebruik terugvalt naar de blote eigenaar;
  • De bestemming van het goed mag niet gewijzigd worden door de vruchtgebruiker;
  • Als compensatie voor de afschaffing van de borgstellingsplicht van de vruchtgebruiker wordt er een verzekeringsplicht ingevoerd. De vruchtgebruiker is er toe gehouden de volle eigendom te verzekeren tegen zowel brand als overige gebruikelijke risico’s;
  • De blote eigenaar moet, enkel na overleg met de vruchtgebruiker, grove herstellingen uitvoeren. Van de vruchtgebruiker kan door de blote eigenaar wel geëist worden dat deze proportioneel bijdraagt in de kosten. Let op, deze bepaling is van aanvullend recht, dus hiervan kan contractueel worden afgeweken.

 

Ons kantoor staat voor u paraat bij al uw vragen omtrent vruchtgebruik en begeleidt u graag.