Alis Advocaten - Nieuws

Het hele jaar door samen aan tafel?

Is er een meer gepaste tijde van het jaar dan nu met de feestdagen in het vooruitzicht om een nieuwsbrief te schrijven over familiebedrijven? Misschien is het nu wel een ideaal moment om stil te staan bij de werking van je familiebedrijf en de mogelijkheden die er zijn om uit bepaalde conflictsituaties te geraken.

In België zijn 84% van de ondernemingen een familiebedrijf. Zij vertegenwoordigen duidelijk een groot economisch belang.

In een bedrijf geleid door familieleden is het niet altijd even afgelijnd of duidelijk waar de familie stopt en waar het bedrijf begint, of omgekeerd! Wat als het ene overheerst en er aan de kersttafel alleen nog maar kan gediscuteerd worden over de maandelijkse omzetcijfers of wat wanneer iedereen net wegblijft van diezelfde tafel omdat er maar geen overeenstemming kan gevonden worden over een overdracht binnen het bedrijf?

Het familiebedrijf kan onderverdeeld worden in de volgende drie aspecten: familie - bedrijf - eigendom.

Iedereen binnen de familie en binnen het bedrijf hoort ergens in één of verschillende aspecten thuis. Naargelang deze positie zijn er andere rollen en taken, maar ook andere verwachtingen.

Indien alle aspecten in evenwicht zijn, maakt dit de sterkte uit van een familiebedrijf. Wanneer één aspect overheerst, ontstaat er een (risico op) conflict. In kader van een bemiddeling in een familiebedrijf is het de uitdaging om de drie aspecten opnieuw met elkaar te kunnen verenigen.

Nemen we even het klassieke voorbeeld van een overdracht van een familiebedrijf.

De tweede generatie draait al even mee in het bedrijf en wenst graag de leiding over te nemen. De oprichter is er om allerhande redenen niet klaar voor om deze stap te zetten. Bemiddeling of bemiddelingsgericht werken in een familiebedrijf kan hierbij zeer waardevol zijn om de belangen van elke betrokkene helder te krijgen, waardoor er ook duidelijkheid kan komen over de toekomst van het familiebedrijf.

In kader van een overdracht kunnen bijvoorbeeld volgende zaken besproken worden:

  • Wat is er belangrijk in de overdracht van het familiebedrijf? Wat is hierbij belangrijk voor het bedrijf zelf en wat voor de leden persoonlijk? Waar is elke betrokkene bezorgd over in kader van deze overdracht? Wat zijn de bekommernissen voor elk familielid? Wat is ieders doel?
  • Welke aanpak is het meest aangewezen voor het familiebedrijf: behoud familiale controle, verkoop aan derden, leiding in familiale handen, dagelijkse leiding in handen van… , overdracht dagelijkse leiding aan …, management buy-out, …
  • Welke aanpak heeft u persoonlijk voor ogen?
  • Wat gaat u zeker niet doen?
  • Zijn er gevoelige onderwerpen aangaande de overdracht?
  • Welke stappen werden er al gezet: dagelijkse leiding al overgedragen of werd er alleen maar nagedacht over de overdracht? Wat is ieders rol daarin?

Er kan ook gekozen worden om een familiecharter op te stellen. Een familiecharter is de grondwet van het familiebedrijf. Hierin kan alles staan waar het bedrijf en de betrokkenen nood aan hebben, zoals de visie over de toekomst van het familiebedrijf, de doelstellingen (groei, dividenden, …), de familiale waarden en gedragsregels, regeling over eigendom en zeggenschap, loopbaan van familieleden, extern personeel aanwerven, vergoedingen, goede doelen, conflicthantering,…  

Neem zeker met ons contact op. Wij kunnen u en uw familiebedrijf daarin begeleiden!