Gewikt en gewogen: kies voor bemiddeling!

Gewikt en gewogen: kies voor bemiddeling!

Arbitrage, minnelijke schikking, dading, bemiddeling, alternatieve geschillenoplossing, een verzoening, .. we worden tegenwoordig rond de oren geslagen met allerhande mogelijkheden van conflictoplossing. Voornamelijk bemiddeling wordt de laatste jaren sterk gepromoot, maar wat is bemiddeling nu precies en hoe onderscheidt het zich van de rest? Kan bemiddeling iets voor jou zijn?

Overal waar er mensen zijn, zijn er conflicten. Klinkt misschien erg, maar is eigenlijk heel normaal. Grote of kleine conflicten zijn voor ieder van ons dagelijkse kost, zowel privé als professioneel.

Vaak wordt de advocaat pas geraadpleegd wanneer het conflict al danig geëscaleerd is. Overleggen of tot een akkoord komen met tegenpartij lukt niet meer. Het vertrouwen is zoek en partijen staan met getrokken messen tegenover elkaar. Beide partijen hebben elk hun eigen advocaat die enkel de belangen van zijn eigen cliënt behartigt. Ieder zijn eigen kosten en ieder zijn eigen gelijk. Hoewel advocaten in het belang van hun cliënt ook zullen proberen tot een regeling te komen buiten de rechtbank om, is het toch vaak de Rechtbank die zal oordelen. Partijen hebben zich vervolgens te schikken naar die uitspraak.

Maar het kan ook anders! Men kan een bemiddelaar aanspreken. Dit kan een advocaat zijn, maar hoeft niet. De opleiding staat open zonder bijzonder diplomavereiste, zodat ook notarissen, accountants, gerechtsdeurwaarders, therapeuten, … bemiddelaar kunnen worden. De advocaat-bemiddelaar heeft echter wel een specifieke juridische achtergrond en extra expertise in huis voor de opmaak van het bemiddelingsakkoord.

Bij een bemiddeling ga je samen met de tegenpartij naar een bemiddelaar. Bemiddeling is doorgaans vrijwillig. De rechter kan het bij vonnis evenwel opleggen, al komt dat minder vaak voor. De gesprekken bij een bemiddelaar zijn ook steeds vertrouwelijk.

De bemiddelaar is neutraal naar beide partijen toe, oftewel meerzijdig partijdig. De bemiddelaar luistert in eerste instantie naar hetgeen hem/haar verteld wordt en zal door middel van het stellen van gerichte vragen proberen de standpunten te laten evolueren naar belangen, waarden en doelen. Eens dit duidelijk is geworden, kan er gewerkt worden naar oplossingen. Visies worden verbreed. Fout of schuld staan niet centraal in een bemiddeling.

Klassiek is het voorbeeld van de ijsberg: onder water en onttrokken aan het oog speelt er zoveel meer dan wat enkel boven water te zien is. De onderliggende belangen en behoeften komen naar boven door de interventies van de bemiddelaar.

De bemiddelaar is geen onderhandelaar en zal ook niet zelf met oplossingen komen. Dit doen partijen zelf. Op die manier zijn partijen volledig vrij om naar eigen behoeften en belangen een oplossing op maat uit te werken, die voor beiden aanvaardbaar is. De bemiddelaar begeleidt dit proces.

Ook in zakelijke conflicten kan bemiddeling een oplossing zijn. Ook daar gaat het over meer dan alleen maar cijfers!

Samengevat heeft de bemiddeling volgende voordelen:

  • goedkoper: het uurtarief en de kosten van de bemiddeling worden door beide partijen gedragen;
  • sneller dan een lange gerechtelijke procedure;
  • zeggenschap over de inhoud van een globale oplossing;
  • belangen en behoeften komen aan bod in plaats van louter en alleen toepassing van de wet;
  • vertrouwelijkheid

En de nadelen? Het kan inderdaad zijn dat het niet lukt, dat er geen bemiddelingsakkoord tot stand kan komen. Je bent dan enkele uren verloren, dat klopt, maar laat ik u ook meteen gerust stellen: de bemiddelaar heeft het snel genoeg door wanneer het echt niet lukt of wanneer er echt geen bereidheid bestaat om te bemiddelen. Dit zal meestal al na één sessie duidelijk zijn.

Geïntrigeerd, op zoek naar meer informatie of wens je beroep te doen op een bemiddelaar, neem dan zeker contact met ons op, want Alis Advocaten heeft eveneens een erkend advocaat-bemiddelaar ter beschikking.