Alis Advocaten - De transportsector onder de loep

De transportsector onder de loep

De transportsector, inclusief koerierdiensten, wordt in de maand februari onderworpen aan aangekondigde flitscontroles. Deze flitscontroles spelen zich af in het kader van het “actieplan sociale fraudebestrijding 2022” en zijn voornamelijk gericht op diegenen die de sociale reglementering overtreden en zich schuldig maken aan zwartwerk. Daarnaast letten de sociaal inspecteurs ook nog steeds op de naleving van de COVID-19 maatregelen.

Ook zullen in andere sectoren aangekondigde flitscontroles volgen, namelijk:

  • Mei 2022: bouwsector
  • Juli 2022: horecasector
  • September 2022: land- en tuinbouwsector
  • November 2022: carwash grootsteden

De sociale inspectiediensten voorzien deze maand dus nationale flitscontroles in de transportsector. Deze aangekondigde controles zijn voornamelijk van informatieve en preventieve aard, maar toch kunnen de inspectiediensten ingrijpen en beboeten indien zij zwaarwichtige inbreuken constateren.

De sociale inspectiediensten hebben immers het recht om op elk moment, overdag dan wel ’s nachts, een onderneming binnen te stappen.

Zoals hierboven reeds vermeld, zijn de flitscontroles aangekondigd. Deze zullen meestal enkele weken op voorhand aangekondigd worden en daarbij kan eventueel reeds een lijst van zaken worden meegedeeld die de inspectiediensten willen inkijken tijdens hun bezoek. Let op, de lijst op voorhand doorgeven is evenwel niet verplicht.

De sociale inspectiediensten hebben een verregaande bevoegdheid die de voortzetting van de ondernemingsactiviteiten wel eens in het gedrang zouden kunnen brengen.

Last but not least: u heeft als werkgever het recht om u te laten bijstaan tijdens deze controles. Deze controle voorbereiden is bovendien van groot belang, goed begonnen is immers half gewonnen. De sociale inspectiediensten hebben normaal gezien geen bezwaar tegen bijstand van een advocaat. Dit wordt zelfs meestal als een toegevoegde waarde beschouwd. 

Vergeet evenwel niet dat de sociale wetgeving ten allen tijde moet worden nageleefd en het zijn de onaangekondigde controles die ertoe bijdragen dit te bewerkstelligen.

Indien u een aankondiging van een controle heeft gekregen en / of u vragen hebt dan wel u wilt laten bijstaan, aarzel dan niet om contact op te nemen via contact@alisadvocaten.be.