Alis Advocaten - Nieuws

De bvba is niet meer, lang leve de bv ...

Op 1 januari werd uw bvba door de nieuwe vennootschapswet automatisch omgezet in een bv.

Zaakvoerders zijn bestuurders geworden en vennoten noemen we nu aandeelhouders. Deze nieuwe benamingen moeten voortaan op al uw documenten, website, bedrijfsvoertuigen en enige andere vorm van signalisatie vermeld worden. Het gebruik van de oude benamingen wordt voorlopig niet beboet.

Hoewel uw statuten pas tegen 1 januari 2024 dienen aangepast te zijn, houdt u toch best rekening met enkele gevolgen die onmiddellijk van toepassing zijn.

Zo is er de omzetting van uw kapitaal evenals de wettelijke reserves naar een “onbeschikbare eigen vermogensrekening”. Deze omzetting is in iedere bvba automatisch doorgevoerd op 1 januari jongstleden en de nieuwe rekening kan enkel via een statutenwijziging beschikbaar gemaakt worden.

Ook voor de verhuizing van uw maatschappelijke zetel bent u verplicht om de switch naar een bv al direct volledig te maken.

Alis Advocaten licht u graag verder in over deze en andere modaliteiten (o.a. beperkte bestuurdersaansprakelijkheid, dubbele test voor uitkering van dividenden), die voortvloeien uit de invoering van het nieuwe wetboek voor vennootschappen.

Laat u adviseren!