Alis Advocaten - De arbeidsdeal

De arbeidsdeal

Afgelopen vrijdag 17/6/2022 heeft het kernkabinet een akkoord bereikt over de arbeidsdeal. Het doel is om zowel werknemers als werkgevers meer vrijheid te geven m.b.t. de manier waarop arbeidstijd wordt ingevuld. Kortom, een vlottere combinatie tussen werk en privé: de zogenaamde work-life balance.

Begin dit jaar werd de Vivaldi-coalitie het eens over de arbeidsdeal, waarin het onder meer ging over een vierdaagse werkweek, extra opleidingen voor werknemers, een betere bescherming voor platformwerkers, … 

Hieronder overlopen wij kort de nieuwigheden en de opvallendste wijzigingen.

  1. Het meest opvallende is de eerste maatregel: de invoering van de vierdaagse werkweek. De mogelijkheid komt er om dagelijks meer uren te werken, in ruil voor een extra vrije dag in de week. Dit impliceert dat het mogelijk wordt om een voltijdse job uit te oefenen in vier dagen. De werknemers die opteren voor deze vierdaagse werkweek, zullen dan maximaal 9,5 uren mogen werken per dag. Dit kan eventueel worden uitgebreid naar 10 uren per dag, maar dit moet dan wel geregeld worden via een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Let op: dit zal enkel mogelijk zijn voor werknemers in de privésector.
  1. Vervolgens is er ook een akkoord bereikt over de mogelijkheid tot een wisselend weekregime. Dit houdt in dat er de ene week wat meer wordt gewerkt dan in de andere week, hetgeen kansen biedt voor mensen in de context van co-ouderschap bijvoorbeeld. De vraag rijst of de werkgever het verzoek van de werknemer om te werken in zo een wisselend weekregime kan weigeren.
  1. Ook zal er sneller informatie moeten gegeven worden over onregelmatige uurroosters, meer bepaald voor deeltijdse werknemers die tewerkgesteld worden aan de hand van variabele uurroosters. Deze variabele uurroosters zullen nu zeven dag (in plaats van vijf dagen) op voorhand bekend moeten worden gemaakt. Let ook hier even op: via CAO kan hier van worden afgeweken.
  1. Verder is het recht om offline te zijn / het “recht op deconnectie” ontstaan. Aan de hand van duidelijke afspraken en regels in een onderneming, krijgen werknemers het recht om buiten de werkuren (lees: ’s avonds, in het weekend of op vakantie) niet te moeten antwoorden op vragen (via sms of mail) of moeten zij telefoon van hun werkgever niet opnemen. Dit recht op deconnectie zal enkel van toepassing zijn in ondernemingen met minstens twintig werknemers.
  1. Het zal voortaan eenvoudiger worden om van job te veranderen in het kader van een ontslag (lees: werknemers die ontslagen worden), aangezien de regering de regeling inzake opzegtermijnen zal aanpassen. Werknemers die gedurende hun opzegperiode reeds bij een andere werkgever kunnen beginnen (of zich hierop kunnen voorbereiden), zullen dit aan de hand van een transitietraject kunnen doen, met behoud van loon.  Dit is wat men noemt het activerend ontslagrecht. Werknemers die recht hebben op een opzegtermijn van minimum 30 weken zullen dit voor een derde kunnen omzetten in outplacement of een opleiding.
  1. Daarnaast zullen werknemers, actief in de avondarbeid e-commerce (elektronische bedrijfsvoering oftewel alle vormen van commercie die online plaatsvinden), tot middernacht kunnen werken. Zo ontstaat er dus een makkelijker en flexibeler avondwerk voor de e-commerce. De werknemers die op die uren werken, zullen hier dan ook premies voor krijgen.
  1. Er is ook eindelijk duidelijkheid gecreëerd wat werknemers in de platformeconomie betreft, denk maar aan Deliveroo of Uber Eats-koeriers of Uber-chauffeurs. Al deze platformwerkers zullen verzekerd worden tegen arbeidsongevallen, zelfs indien zij als zelfstandigen werken. Daarnaast zal via acht criteria moeten duidelijk worden of ze als werknemer dan wel als zelfstandige werken en aan de hand van dit statuut zal vervolgens hun sociale bescherming worden bepaald.
  1. Tenslotte wordt er een individueel opleidingsrecht gecreëerd. Werknemers krijgen het recht om tot vijf dagen per jaar opleidingen te kunnen volgen.

Zit u met vragen omtrent deze nieuwigheden, of wenst u geholpen te worden om deze wijzigingen in uw bedrijf te implementeren, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons via contact@alisadvocaten.be.