Alis Advocaten - herroepingsrecht consument

Consument kan afzien van koop tot ruim twaalf maanden na ontvangst van producten

Indien u producten verkoopt aan consumenten via “een overeenkomst op afstand” (denk bv. aan: verkoop via webshop), dan heeft die consument het recht om de koop te herroepen tot veertien dagen nadat hij de producten in zijn bezit heeft gekregen. 

Dat wist u misschien al, maar wist u ook dat u verplicht bent om deze consument op voorhand omstandig te informeren over dit herroepingsrecht?   Indien u niet kan aantonen dat u aan deze informatieplicht heeft voldaan, dan loopt de herroepingstermijn af twaalf maanden (!) na het einde van de oorspronkelijke herroepingstermijn. 

Welke informatie dient u dan precies aan de consument te bezorgen? 

U dient de consument te informeren over de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van diens herroepingsrecht en u dient de consument een modelformulier voor herroeping te overhandigen.     U kan perfect aantonen dat u aan deze informatieverplichting heeft voldaan door deze informatie op te nemen in uw contract (of in uw algemene voorwaarden).

Heeft u meer informatie nodig om hiermee aan de slag te gaan? Contacteer ons vrijblijvend op contact@alisadvocaten.be