Alis Advocaten - Nieuws

Bezint eer ge drinkt: de kostprijs van een alcoholslot

Sedert 01.07.2018 zijn rechters verplicht een alcoholslot op te leggen aan bestuurders die veroordeeld worden voor alcoholintoxicatie van minstens 1,8 promille (oftewel 0,78 mg/l UAL) en aan recidivisten die binnen 3 jaar tot tweemaal veroordeeld werden voor alcoholintoxicatie van minstens 1,2 promille (oftewel 0,52 mg/l UAL).

Voor dronkenschap en lichtere alcoholintoxicatie (m.n. 0,8 – 1,77 promille of 0,35 – 0,77 mg/l UAL) kunnen rechters een alcoholslot opleggen.

Voordien hadden rechters -ingeval van intoxicatie- steeds de vrije keuze om een alcoholslot op te leggen, doch deze mogelijkheid werd in de praktijk slechts sporadisch benut.

Volgens de wetgever heeft een alcoholslot daarentegen een positieve impact op de verkeersveiligheid waarbij veroordeelden hun sociaal en professioneel leven kunnen verder zetten.

De vraag is echter: tegen welke kost?

Het prijskaartje van een alcoholslot -opgelegd voor een periode van 1 tot 3 jaar of levenslang- bedraagt voor 1 jaar gemiddeld €4.250, voor 2 jaar gemiddeld €6.250, voor 3 jaar gemiddeld €8.255 en een levenslang alcoholslot kost u €984,41 per jaar naast de eenmalige aankoopprijs van €2.546.

De betrokkene kan de rechter evenwel verzoeken om de geldboete geheel of gedeeltelijk te verminderen met deze kosten, waarvan hij de betalingsbewijzen dient over te maken aan de FOD FINANCIËN.

Daarnaast kan de betrokkene de rechter ook vragen om geen alcoholslot op te leggen voor bepaalde voertuigcategorieën (behalve die waarmee de overtreding werd begaan).

Tot slot heeft de veroordeelde ook enigszins de vrije keuze om het opgelegde alcoholslot al dan niet te laten installeren. Laat hij het niet installeren dan dient hij wel de duur van het feitelijk rijverbod uit te zitten en moet hij dus zijn gemotoriseerd voertuig 1 tot 3 jaar, dan wel levenslang aan de kant laten staan.

De wetgever heeft aldus een veiliger verkeer voor ogen gehad hetgeen uiteindelijk is geresulteerd in opnieuw ongelijkheid tussen arm en rijk.

Ons advies: bezint eer ge drinkt, maar onthoud dat er een aantal modaliteiten bestaan omtrent het al dan niet verplicht op te leggen alcoholslot.

Maxime Terneu – Advocaat

maxime.terneu@alisadvocaten.be