Alis Advocaten - Algemene voorwaarden: wat? waarom? hoe?

Algemene voorwaarden: wat? waarom? hoe?

Veel ondernemers werken met algemene voorwaarden.  Deze vormen dan, samen met de offerte of bestelbon, de overeenkomst met de klant.  

Het is aangewezen om weloverwogen te beslissen welke zaken u opneemt in uw algemene voorwaarden en welke zaken u opneemt in uw bestelbon of offerte.   De leidraad daarbij kan zijn: de zaken die niet onderhandelbaar zijn horen in de algemene voorwaarden.  Zo blijft uw offerte/bestelbon overzichtelijk en beperkt tot wat wél onderhandelbaar is (productspecificaties of omschrijving van welbepaalde dienst, prijs, hoeveelheid, leveringsdatum, enz.).     

De zaken die niet onderhandelbaar zijn, neemt u dan op in uw algemene voorwaarden.  U bent niet verplicht om met algemene voorwaarden te werken: de wet biedt het kader waarop u kan terugvallen, indien u bepaalde zaken niet heeft overeengekomen (niet in de bestelbon of offerte, niet in de algemene voorwaarden).   Echter kan u afwijken van heel wat wettelijke bepalingen, wat het uiteraard interessant maakt om één en ander wél te regelen in de overeenkomst met de klant.  Let er wel op dat de huidige consumentenwetgeving verbiedt dat van een aantal wettelijke regelingen wordt afgeweken in het nadeel van de klant-consument.   Er is ook een tendens om in de B2B-relatie bepalingen te verbieden, en dan vooral indien die ervoor zorgen dat de rechtsverhouding met de klant “kennelijk onevenwichtig” wordt:  laat u vooral goed informeren over wat wel en niet mogelijk is.

Indien u gezorgd heeft voor een sluitende overeenkomst (een commerciële offerte/bestelbon en mooi aanvullende algemene voorwaarden), bent u eraan voor de moeite als de algemene voorwaarden “niet van toepassing” blijken:   hou er bijvoorbeeld rekening mee dat uw klant-consument de algemene voorwaarden mee goedkeurt ten laatste bij de contractsluiting.  Indien u uw algemene voorwaarden immers enkel afdrukt op de achterkant van uw factuur, zijn ze niet tegenstelbaar aan uw klant-consument. 

 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u hierover vragen heeft: contact@alisadvocaten.be of 03/369 30 50