Alis Advocaten - Nieuws

Algemene Voorwaarden, kleine lettertjes van groot belang …

Algemene voorwaarden zijn regels die u standaard wilt laten gelden bij het sluiten van een overeenkomst. Op die manier is het niet meer nodig om bij iedere overeenkomst opnieuw in onderhandeling te treden over bijvoorbeeld betalingsvoorwaarden, levertermijn, garantie, etcetera.

Hoewel het gebruik van algemene voorwaarden vanuit juridisch standpunt niet verplicht is, biedt een correcte toepassing ervan tal van voordelen.

In de algemene voorwaarden worden de rechten en plichten van de partijen bij de overeenkomst bepaald. Wanneer de contractuele verplichtingen vervolgens niet worden nageleefd, valt men terug op de bepalingen uit de algemene voorwaarden. Het risico op juridische conflicten wordt hiermee verkleind.

Zo kunt u bijvoorbeeld uw aansprakelijkheid voor een deel beperken of zelfs uitsluiten. Ook afspraken die niet in de wet geregeld worden (eigendomsvoorbehoud – voorschotregeling) kunnen wél binnen het kader van de algemene voorwaarden voorzien worden.

De afdwingbaarheid van uw algemene voorwaarden is afhankelijk van twee factoren :

  • uw medecontractant moet ten laatste bij het afsluiten van de overeenkomst de mogelijkheid hebben gehad om kennis te nemen van uw algemene voorwaarden
  • uw medecontractant moet op zekere wijze de algemene voorwaarden hebben geaccepteerd door middel van een akkoord

Het opstellen van algemene voorwaarden is maatwerk, de vermelding “mijn algemene voorwaarden zijn te bekomen op eenvoudig verzoek” volstaat zeker niet!

Alis Advocaten effent graag het pad voor u, met de juiste algemene voorwaarden bieden wij uw onderneming rechtszekerheid en een professionele uitstraling.