Sociaal- en arbeidsrecht

Groei gaat voor vele ondernemers gepaard met aanwerving van personeel. Onvermijdelijk krijgt u als ondernemer dan te maken met het sociaal recht, dat in de laatste decennia is geëxplodeerd. Sociaal- en arbeidsrechtelijke kwesties zijn meestal niet de favoriete tijdsbesteding van ondernemers. Voor Alis Advocaten zijn ze dat wel, ongeacht of het nu gaat over een arbeidsrechtelijk geschil met een werknemer of een sociaalrechtelijk geschil met de sociale inspectie.

Arbeidsrechtelijk

Alis Advocaten heeft de expertise die u nodig heeft en kan u bijstaan bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden en u adviseren over loonkwesties, ontslag, arbeidsreglementering, welzijnsproblematieken of allerlei bijzonderheden waarmee u geconfronteerd wordt.

We trachten mee te denken met onze cliënten en tot werkbare oplossingen te komen voor concrete uitdagingen.

People management

Ondernemingen werken niet alleen met personeel. Over elke samenwerkingsvorm kan Alis Advocaten u adviseren, dus ook inzake samenwerking met zelfstandigen, aansprakelijkheid van bestuurders in de vennootschap en kwesties van sociale zekerheid zoals werkloosheid, sociale zekerheidsbijdragen, ziekte, enz.

Sociale audit: wees voorbereid!

Natuurlijk dient u niet te wachten tot er zich een probleem voordoet. Personeelsbeleid is een dynamisch gegeven. Wat vandaag ‘in orde’ is, kan dat binnen een jaar niet meer zijn.

Daarom biedt Alis Advocaten u ook een sociale audit aan. Zo bent u optimaal voorbereid indien u geconfronteerd wordt met een bezoek van de inspectiediensten.

Bij een sociale audit lichten we uw bedrijf volledig door en detecteren we waar er eventueel arbeidsrechtelijke problemen zijn. We evalueren uw sociale documenten, uw arbeidsreglement en andere reglementen (bv. car policy) op tekortkomingen en alles wat betrekking heeft op het sociaal recht en de tewerkstelling van het personeel. Daarbij komen soms ook mogelijkheden tot verbetering aan het licht, zoals een beter loonbeleid of de optimalisatie van de personeelsadministratie.

Zijn werkzaam in deze materie