Neem een bemiddelaar!

De laatste jaren treedt alternatieve geschillenbeslechting meer en meer in de aandacht, waarbij bemiddeling ook actief wordt gepromoot vanuit de FOD Justitie. De rechtbanken zijn noodzakelijk in een rechtsstaat, maar vonnissen en arresten zijn geen heiligmakende oplossing.

Een gerechtelijke procedure wordt vaak ervaren als log, duur en onvoorspelbaar. Hoewel je zekerheid hebt dat er een uitspraak zal komen (de rechter is daartoe immers verplicht), heb je geen zekerheid wat die uitspraak zal zijn. Je legt de uitkomst van je conflict in handen van een derde. Voor de rechtbank strijden partijen tegen elkaar en voor hun eigen gelijk.

De bemiddeling is fundamenteel verschillend van een gerechtelijke procedure, aangezien partijen niet langer tegen elkaar strijden. Ze engageren zich daarentegen ten opzichte van elkaar om met hulp van een bemiddelaar tot een gezamenlijke oplossing te komen. Rechten maken plaats voor belangen. Winnen of verliezen maakt plaats voor oplossen.

De bemiddelaar is daarbij meerzijdig partijdig, probeert de vastgelopen communicatie te herstellen en stimuleert partijen om samen een gedragen en duurzame oplossing uit te werken. De bemiddelaar zal evenwel niet inhoudelijk tussenkomen, noch stelling innemen over een bepaald voorstel. De bemiddelaar blijft weg van de inhoud, maar richt zich op het proces.

Ook in handelszaken kan de bemiddeling een zeer nuttige wijze van conflictoplossing zijn. Gelet op de vertrouwelijkheid kan iedereen vrijuit spreken en kan er ook vooral veel sneller tot een constructieve oplossing gekomen worden.

Gedeelde kosten

De kosten van een bemiddelaar worden gedeeld tussen de partijen. Elk de helft, wat meteen ook het kostenplaatje van een bemiddeling aantrekkelijk maakt in vergelijking met een gerechtelijke procedure.

Bepaal zelf je oplossing

Je houdt de touwtjes zelf in handen en laat het niet aan anderen over om het conflict op te lossen. Je doet zelf voorstellen en bepaalt zelf hoever je wil gaan.

Vertrouwelijk

Alle gesprekken verlopen volledig vertrouwelijk. Alles wat gezegd wordt kan nadien niet in een rechtbank aangewend worden. Er kan in volledige vrijheid over alles gesproken worden. Ook documenten die tijdens de bemiddeling overhandigd worden, blijven vertrouwelijk.

Zijn werkzaam in deze materie